Privacyverklaring

Als u besluit gebruik te maken van onze diensten komen wij in aanraking met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en wij vinden het erg belangrijk om deze vertrouwelijkheid te waarborgen. In onze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens door ons worden verzameld t.b.v. onze dienstverlening en is precies uitgelegd wat wij met deze gegevens doen. Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact op!

Bekijk onze privacyverklaring