Nieuw dieptepunt

Door een tuineigenaar in Portugaal werden we om een oplossing gevraagd, om hemelwater te verwerken. Aansluiting op het riool was niet mogelijk, en is ook niet wenselijk. De eigenaar had zelf al een put van 50 cm diep gegraven, maar de grond was niet doorlatend. Het water bleef gewoon staan.

We hebben zeven boringen gedaan, elk 2,5 m diep, tot op het grondwater. In deze boringen werden drainbuizen ingebracht en met grind gevuld. De opdrachtgever gaat zelf de hele put met grind vullen. Zo ontstaat een opvangbak als buffer voor het hemelwater. Vandaar kan het water door de drainbuizen in het grondwater.